Store API

Note

Apicart Store API poslouchá na https://store-api.apicart.net.

Celé GraphQL schéma pro Store API je dostupné zde.

Produktové soubory

Mutace manipulující s produkty v košíku (např. addCartItems nebo removeCartItems) získávají data z tzv. produktových souborů. Tyto soubory popisují daný produkt a definují např. jeho název nebo cenu.

Díky těmto souborům je zajištěna bezpečnost a validita dat zasílaných na API. Potencionální útočník si nemůže do košíku přidat produkt za jinou cenu než za tu, která je uvedena v produktovém souboru.

Produktové soubory se Vám vytváří automaticky přes modul "Produkty" v Apicart administraci a jejich URL najdete vždy na detailu produktu. Zároveň si tyto soubory můžete vytvořit sami pokud máte možnost je vystavit na některé veřejně dostupné URL adrese.

V současné době je podporovaný formát JSON. Obsah validního produktového souboru si můžete prohlédnout zde (tento soubor se reálně používá na https://sandbox.apicart.net/).

Aby bylo možné přidat produkt do košíku musí obsahovat čtyři povinné informace:

 • id (unikátní identifikátor produktu např. PR0001)
 • name (název produktu např. Dětská ručně pletená šála)
 • price (cena produktu např. 899)
 • taxRate (sazba daně např. 21)

Dostupné queries

Testovací příklady

Test zda API funguje.

query availabilityTest($input: AvailabilityTestQueryInput!) {
 availabilityTest(input: $input) {
  all
  database
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__"
 }
}

Příklady s košíkem

Získání informací o určitém košíku.

query findCart($input: FindCartQueryInput!){
 findCart(input: $input) {
  cart {
   items {
    quantity
    item{externalId, name, price, dataUrl} 
    parameters{key,value}
   }
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

nebo pro získání VŠECH dostupných informací:

query findCart($input: FindCartQueryInput!){
 findCart(input: $input) {
  cart {
   all
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__"
 }
}

Získání košíku určitého zákazníka + sloučení dalších již existujících košíků daného uživatele. (Můžete použít field "all".)

query getCustomerCart($input: GetCustomerCartQueryInput!){
 getCustomerCart(input: $input) {
  cart {
   hash
   state{code}
   customer{hash}
   items {
    quantity
    item{externalId, name, price}, 
    parameters{key,value}
   } 
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__",
  "customerHash": "__HASH_ZAKAZNIKA__"
 }
}

Příklady se zákazníkem

Získání informací o určitém zákazníkovi. (Můžete použít field "all".)

query findCustomer($input: FindCustomerQueryInput!){
 findCustomer(input: $input) {
  customer {
   hash
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "customerHash": "__HASH_ZAKAZNIKA__"
 }
}

Příklady s objednávkou

Získání informací o určité objednávce. (Můžete použít field "all".)

query findOrder($input: FindOrderQueryInput!){
 findOrder(input: $input) {
  order {
   hash
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "orderHash": "__HASH_OBJEDNAVKY__"
 }
}

Příklady s platební metodou

Získání dostupných platebních metod (zapnutých nebo všech) definovaných přes Apicart administraci. (Můžete použít field "all".)

query findPaymentMethods($input: FindPaymentMethodsQueryInput!){
 findPaymentMethods(input: $input) {
  paymentMethods {
   id
   name
   description
   image
   price
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "onlyEnabled": true
 }
}

Příklady s dopravní metodou

Získání dostupných dopravních metod (zapnutých nebo všech) definovaných přes Apicart administraci. (Můžete použít field "all".)

query findShippingMethods($input: FindShippingMethodsQueryInput!){
 findShippingMethods(input: $input) {
  shippingMethods {
   id
   name
   description
   image
   price
  }
 } 
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "onlyEnabled": true
 }
}

Dostupné mutations

Příklady s košíkem

Úplna synchronizace košíku.

mutation fullCartSynchronization($input: FullCartSynchronizationMutationInput!){
 fullCartSynchronization(input: $input) {
  result
 } 
}

s parametry

{
 "input": { 
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cart": {
   "hash": "__HASH_KOSIKU__",
   "state": "active",
   "customerHash": "__HASH_ZAKAZNIKA__",
   "items": [
    {
     "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0001.json",
     "quantity": 3,
      "parameters": {
       "is_gift": true
      }
    }, 
    {
     "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json",
     "quantity": 1,
     "parameters": {
      "discount": 5
     }
    }
   ],
   "parameters": {
    "externalId": 456,
    "billingAddress": {
     "firstName": "Jan",
     "lastName": "Novák",
     "streetAndNumber": "Dlouhá ulice 334/20",
     "zip": 11001,
     "city": "Praha",
     "email": "jan.novak@gmail.com"
    },
    "shippingAddress": {
     "firstName": "Jan",
     "lastName": "Novák",
     "streetAndNumber": "Dlouhá ulice 334/20",
     "zip": 11001,
     "city": "Praha",
     "email": "jan.novak@gmail.com"
    },
    "paymentMethod": {
     "id": 1
    },
    "shippingMethod": {
     "id": 1
    }
   }
  }
 }
}

Položky v košíku

Přidání nových nebo úprava exsitujících položek v určitém košíku.

mutation addCartItems($input: AddCartItemsMutationInput!){
 addCartItems(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__",
  "items": [
   {
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json",
    "quantity": 3
   }, 
   {
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0003.json",
    "quantity": 1,
    "parameters": {
     "is_gift": true
    }
   }
  ]
 }
}

Odebrání existujících položek z určitého košíku.

mutation removeCartItems($input: RemoveCartItemsMutationInput!){
 removeCartItems(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__",
  "items": [
   { // odebrání pouze jednoho kusu
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0001.json", 
    "quantity": 1
   },
   {	// odebrání celé položky
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json"
   }
  ]
 }
}

Parametry košíku

Přidání nových nebo úprava exsitujících parametrů určitého košíku.

mutation addCartParameters($input: AddCartParametersMutationInput!){
 addCartParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__",
  "parameters": {
   "externalId": 4545,
   "shippingAddress": {
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe"
   },
   "paymentMethod": {
    "id": 1
   }
  }
 }
}

Odebrání existujících parametrů z košíku.

mutation removeCartParameters($input: RemoveCartParametersMutationInput!){
 removeCartParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__CART_HASH_",
  "parameters": [
   "billingAddress", "paymentMethod", "externalId"
  ]
 }
}

Dokončení košíku a vrácení vytvořené objednávky. (Můžete použít field "all".)

mutation finishCart($input: FinishCartMutationInput!){
 finishCart(input: $input) {
  order {
   hash
   variableSymbol
   items {
    all
   }
  }
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "cartHash": "__HASH_KOSIKU__"
 }
}

Příklady se zákazníkem

Úplná synchronizace zákazníka.

mutation fullCustomerSynchronization($input: FullCustomerSynchronizationMutationInput!){
 fullCustomerSynchronization(input: $input) {
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "customer": {
   "hash": "__HASH_ZAKAZNIKA__",
   "state": "active",
   "parameters": {
    "externalId": 11,
    "is_internal": true,
    "is_vip": "no"
   }
  }
 }
}

Parametry zákazníka

Přidání nových nebo úprava existujících parametrů určitého zákazníka.

mutation addCustomerParameters($input: AddCustomerParametersMutationInput!){
 addCustomerParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "customerHash": "__HASH_ZAKAZNIKA__",
  "parameters": {
   "externalId": "ABC123",
   "billingAddress": {
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Novák",
    "zip": 11001
   },
   "shippingAddress": {
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Novák",
    "zip": 11001,
    "city": "Praha"
   },
   "is_vip": false,
   "is_internal": true
  }
 }
}

Odebrání existujících parametrů od zákazníka.

mutation removeCustomerParameters($input: RemoveCustomerParametersMutationInput!){
 removeCustomerParameters(input: $input) {
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_TOKEN_ZDE__",
  "customerHash": "__HASH_ZAKAZNIKA__",
  "parameters": [
   "is_vip", "shippingAddress", "externalId"
  ]
 }
}

Příklady s objednávkou

Změna stavu existující objednávky. (Povoleno pouze se Store API privátním tokenem.)

mutation changeOrderState($input: ChangeOrderStateMutationInput!){
 changeOrderState(input: $input) {
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_PRIVATNI_TOKEN_ZDE__",
  "orderHash": "__HASH_OBJEDNAVKY__",
  "orderStateCode": "paid"
 }
}

Parameters

Přidání nových nebo úprava existujících parametrů určité objednávky. (Povoleno pouze se Store API privátním tokenem.)

mutation addOrderParameters($input: AddOrderParametersMutationInput!){
 addOrderParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_PRIVATNI_TOKEN_ZDE__",
  "orderHash": "__HASH_OBJEDNAVKY__",
  "parameters": {
   "externalId": 4545,
   "billingAddress": {
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Novák",
    "zip": 11001
   },
   "shippingAddress": {
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Novák",
    "zip": 11001,
    "city": "Praha"
   },
   "paymentMethod": {
    "id": 1
   },
   "shippingMethod": {
    "id": 1
   }
  }
 }
}

Odebrání existujícíh parametrů určité objednávky. (Povoleno pouze se Store API privátním tokenem.)

mutation removeOrderParameters($input: RemoveOrderParametersMutationInput!){
 removeOrderParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

s parametry

{
 "input": {
  "token": "__VAS_STORE_PRIVATNI_TOKEN_ZDE__",
  "orderHash": "__HASH_OBJEDNAVKY__",
  "parameters": [
   "billingAddress", "paymentMethod", "externalId"
  ]
 }
}