Konfigurace komponent

Apicart umožňuje nastavit, jaké komponenty chcete využívat. Všechny komponenty se stahují z našeho CDN. Komponenty, které lze stáhnout, mají v popisu CDN alias. Tento alias se použije při tvorbě url pro CDN, díky kterému CDN pozná, jaké komponenty vám má poskytnout.

Schéma adresy, které CDN požaduje je následující

https://cdn.apicart.net/?components=<component1,component2,...>

Řekněme, že budeme chtít dropdown s produkty a tlačítko pro vkládání produktů do košíku. Dropdown má alias cart-dropdown a tlačítko cart-quantity-manipulator. Tyto dva aliasy spojíme čárkou a vložíme jako hodnotu do parametru components. Výsledek bude vypadat takto

https://cdn.apicart.net/?components=cart-dropdown,cart-quantity-manipulator

Pokud byste chtěli všechny komponenty, je možné použít jako hodnotu slovo all.

https://cdn.apicart.net/?components=all

Závislosti mezi komponentami jsou řešeny automaticky. Pokud uvedete neexistující komponentu vrátí se z cdn kód 400 obsahující popis chyby.