Zákazník

 • CDN alias: customer
 • Objekt: apicart.customer

Tato komponenta zapouzdřuje veškerou funkcionalitu týkající se zákazníka.

Přihlašování/odhlašování zákazníka

TODO

Sekce ještě není zdokumentována

Manager

 • Objekt: apicart.customer.manager

Manager se stará o veškerou interakci s objektem zákazníka jako je vytváření, ukládání, mazání atd.

createNewCustomer(bool $forceSave): customer.manager

createNewCustomer(); // Vytvoří a uloží nový objekt zákazníka
createNewCustomer(true); // Vytvoří a uloží nový objekt zákazníka, přepíše existujcí

finish(): void

finish(); // Sesynchronizuje zákazníka s API. Pokud zákazník není přihlášený, vytvoří nového

getCustomer(): object

getCustomer(); // Vrací objekt zákazníka

removeCustomer(): customer.manager

removeCustomer(); // Smaže zákazníka

save(object $customer, string $synchronizationQuery, string $synchronizationQueryData, function $callback): customer.manager

TODO

addParameter(string $keyPath, mixed $value): customer.manager

addParameter('adresa.mesto', 'Praha'); // Přídá parametr. Může být libovolně zanořený

addParameter(string $keyPath): customer.manager

removeparameter('adresa.mesto'); // Odebere parametr. Může být libovolně zanořený

setCustomerHash(string|null $hash): customer.manager

setCustomerHash('12345'); // Změní hash zákazníka

API

 • Objekt: apicart.customer.api

Tato komponenta zapouzdřuje veškerou komunikaci s API týkající se zákazníka.

TODO

Sekce ještě není zdokumentována

Události

 • Objekt: apicart.customer.events

DOM

Tyto události se spouští např. při kliknutí či změně elementu.

Název data atributu => události => hodnota

 • data-apicart-customer-add-parameter => change => keyPath: Při změně obsahu/hodnoty elementu se přidá parameter do objektu uživatele
 • data-apicart-customer-remove-parameter => click => keyPath: Při kliknutí na element obsahující tento atribut se odebere parametr z objektu uživatele
<input data-apicart-customer-add-parameter="jmeno">
<button data-apicart-customer-remove-parameter="jmeno">Odebrat parameter</button>

Event Dispatcher

Tyto události jsou spouštěny pomocí Event Dispatcheru a je na ně možné navazovat funkcionalitu. Více se dozvíte v dokumentaci.

Název události => předané, parametry

 • HASH_CHANGED => hash: Spuštěna při změně zákazníkova hashe (například po příhlášení).
 • PARAMETER_ADDED => keyPath, value: Spouští se v momentě přidání parametru k objektu uživatele.
 • PARAMETER_REMOVED => keyPath: Spouští se v momentě odebrání parametru z objektu uživatele.
 • MERGED => customer: Spouští se v momentě spojení uživatele (např. po přihlášení) s aktuálním lokálním uživatelem.
 • SYNCHRONIZED => customer: Spouští se v momentě dokončení synchronizace uživatele.
 • UPDATED => customer: Spouští se v momentě jakékoliv změny uživatele.